Blog / Các bước để tạo và triển khai hợp đồng thông minh (Smart contract) Ethereum

Các bước để tạo và triển khai hợp đồng thông minh (Smart contract) Ethereum

Avatar

Omatech Cloud

27/09/2022

 

Kể từ khi Ethereum được giới thiệu trong không gian blockchain với sự hiện diện của nó vào năm 2015, Vitalik Buterin, một lập trình viên người Nga gốc Canada, đã đưa ra các ứng dụng phi tập trung mới (dApps). Tuy nhiên, thành công của Ethereum được cho là đáng kể nhờ vào việc thực hiện các hợp đồng thông minh (Smart contract).

 

Trước khi chúng ta đi sâu hơn vào việc tạo và triển khai hợp đồng thông minh Ethereum, điều cần thiết là phải hiểu nền tảng Ethereum và cách thức hoạt động của nó.

 

Ethereum, một Nền tảng Blockchain để phát triển các ứng dụng phi tập trung (dApps)

 

Nền tảng blockchain cho phép các nhà phát triển tạo và chạy các hợp đồng thông minh. Ethereum cũng là một trong những nền tảng blockchain có thể thực thi mã tùy ý để bạn có thể thực hiện bất kỳ chương trình nào trên Ethereum.

 

Ethereum Blockchain là một cơ sở hạ tầng phân tán tiềm năng tạo điều kiện cho bạn hoàn thành các dự án bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh.

 

Cách Ethereum thực thi Hợp đồng thông minh  

 

Hợp đồng thông minh là gì? 

 

Hợp đồng thông minh là logic kinh doanh hoặc một giao thức mà theo đó tất cả các giao dịch trên Blockchain xảy ra. Mục tiêu chung của hợp đồng thông minh là đáp ứng các điều kiện hợp đồng chung như tạo mã thông báo của riêng nó trên Ethereum. Chúng tôi cần phát triển các hợp đồng thông minh mà theo đó tất cả các tính toán trên mã thông báo của chúng tôi sẽ xảy ra.

 

Nó là một tập lệnh độc lập được viết bằng Solidity và được biên dịch thành JSON và được triển khai đến một địa chỉ cụ thể trên blockchain. Giống như chúng ta có thể gọi điểm cuối URL của API RESTful để chạy một số logic thông qua HttpRequest, chúng ta có thể thực thi hợp đồng thông minh đã triển khai tương tự tại một địa chỉ cụ thể bằng cách nhập dữ liệu chính xác cùng với Ethereum để gọi hàm Solidity đã được biên dịch và triển khai.

 

Các hợp đồng thông minh được triển khai vào cơ sở dữ liệu phi tập trung với một khoản phí tương ứng với kích thước lưu trữ của mã chứa. Nó cũng có thể được định nghĩa là một tập hợp mã được lưu trữ trong mạng blockchain, xác định các điều kiện mà tất cả các bên trong hợp đồng phải đồng ý.

 

Chúng tôi sẽ chia sẻ ví dụ về việc tạo hợp đồng thông minh Ethereum bằng ngôn ngữ lập trình Solidity. Vì vậy, điều cần thiết đầu tiên là phải hiểu Solidity là gì.

 

Solidity là gì? 

 

Solidity là một ngôn ngữ giống như Javascript được phát triển đặc biệt để tạo các hợp đồng thông minh. Nó được gõ tĩnh và hỗ trợ các thư viện, kế thừa và các kiểu phức tạp do người dùng định nghĩa.

 

Trình biên dịch Solidity chuyển đổi mã thành mã bytecode EVM được gửi đến mạng Ethereum dưới dạng giao dịch triển khai.

 

Hợp đồng thông minh được thiết lập như thế nào?  

 

  • Một nhà phát triển có thể tạo một hợp đồng thông minh bằng cách viết một đoạn mã – viết ra các quy tắc.
  • Sau đó, nhà phát triển đẩy hợp đồng thông minh lên mạng Ethereum , đây là thứ thực thi hợp đồng – không cho phép bất kỳ ai lấy tiền trừ khi họ tuân theo các quy tắc chính xác trong mã. Hàng nghìn máy tính từ khắp nơi trên thế giới sau đó đều có một bản sao của hợp đồng thông minh này.

 

Làm cách nào để sử dụng hợp đồng thông minh?   

 

  • Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng hợp đồng thông minh nếu họ có ether token gốc của Ethereum, có thể được mua trên các sàn giao dịch tiền điện tử.
  • Các ứng dụng Ethereum thường sẽ cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng ứng dụng cụ thể của chúng và các hợp đồng thông minh cơ bản. Một phương pháp phổ biến là sử dụng công cụ ví Ethereum, chẳng hạn như Metamask, để gửi ether.
  • Người dùng có thể sử dụng hợp đồng thông minh cho một loạt các trường hợp sử dụng. Người dùng có thể xuất bản các bài đăng không thể sửa đổi lên các ứng dụng tiểu blog hoặc cho vay tiền mà không cần trung gian, bằng cách sử dụng nhiều ứng dụng Ethereum.

 

Omatech là một đội ngũ bao gồm các nhà phát triển hợp đồng thông minh , những người đảm bảo phát triển các hợp đồng thông minh an toàn và hiệu quả cho các mục đích khác nhau, bao gồm huy động vốn từ cộng đồng và dApps.

 

Bạn đang tìm cách triển khai các hợp đồng thông minh cho hoạt động kinh doanh của mình? Hãy liên hệ với chúng tôi và thảo luận về các yêu cầu của bạn.

Lastnews