Blog / Trạng thái không biên giới của DeFi

Trạng thái không biên giới của DeFi

Avatar

Omatech Web3

08/12/2022

DeFi đã trở thành một trong những lĩnh vực tăng trưởng quan trọng của Ethereum kể từ năm 2019. Các blockchain cạnh tranh khác cũng đang xây dựng các sản phẩm DeFi, nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều. Lượng người dùng của DeFi trên Ethereum vẫn còn là con số nhỏ, với số lượng trung bình hơn 40.000 người dùng hàng tháng và 90% trong số những người dùng này đang sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung.Trong khi đó, số lượng các dự án đang hoạt động, tức là với hơn 50 người dùng hàng ngày, tăng gần gấp đôi vào năm 2019, trong khi nhóm các nhà phát triển đang xây dựng các sản phẩm mới và thiết lập các dịch vụ mới lại ngày càng tăng. Ngày hôm nay hãy cùng Omatech Team điểm lại những vấn đề trọng tâm xoay quanh trạng thái không biên giới của DeFi nhé.

 

DeFi

Kể từ khi thành lập, không gian DeFi đã được thống trị bởi SAI/DAI, đồng stablecoin phi tập trung được đúc trong hệ sinh thái MakerDAO, đã phát hành MCD (Multi-Collateral Dai) vào tháng 11/2019. Kể từ đó, việc di chuyển từ SAI sang DAI đã được diễn ra với tốc độ nhanh hơn, ước tính khoảng 64% nguồn cung đã được chuyển đổi (tính đến ngày 31/12).

Việc kết hợp USDC vào nhiều nền tảng DeFi đã thách thức DAI với các lý do như nguồn cung dồi dào hơn, động lực lãi suất khác nhau và sự ổn định giá neo cao hơn.

Các nền tảng cho vay như Compound ngày càng thách thức sự thống trị của Maker, được đo bằng tổng giá trị tài sản thế chấp bị khóa trong DeFi, hiện ở mức ~ 50% (so với hơn 90% vào đầu năm 2019).

Các sàn giao dịch phi tập trung “2.0” cũng tăng về khối lượng. Uniswap đã được sử dụng bởi hơn 19 nghìn người dùng, đạt tổng doanh thu hàng năm là 390 triệu USD. Tương tự, Kyber đã được hơn 35 nghìn người dùng và đạt doanh thu hàng năm là 387 triệu USD.

Vào năm 2020, chúng tôi mong đợi những phát triển mới của cơ chế staking DeFi dựa trên Ethereum (ví dụ: các dẫn xuất, sáng kiến phi tập trung, bao gồm ERC-20 USDT), để trở thành một khối xây dựng cơ bản của DeFi và Alt-DeFi để đạt được động lực từ những lý do như các giải pháp tương tác chuỗi chéo nổi bật hơn.

DeFi (Tài chính phi tập trung) đã trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng nhất đối với Ethereum, với hơn 100 dự án và đội ngũ xây dựng các ứng dụng cũng như giao thức vào năm 2019.

Binance Research bắt đầu vào tháng 6 với một loạt các báo cáo tập trung vào Tài chính phi tập trung (“DeFi Series”); báo cáo thứ ba này thảo luận về những phát triển gần đây và những câu chuyện quan trọng trong không gian DeFi , chủ yếu tập trung vào Ethereum, mặc dù các blockchain khác cũng được xem xét.

Hầu hết dữ liệu được sử dụng trong báo cáo này được cung cấp bởi DApp.Review, một trong những thành viên mới của hệ sinh thái Binance.

Vui lòng đọc thêm tổng quan hàng năm của DAppReview về trạng thái DApp, bao gồm thông tin chi tiết chất lượng cao về tất cả các lĩnh vực ứng dụng phi tập trung như Game, Social, và Casino.

1. Tầm quan trọng ngày càng tăng của DeFi trong Ethereum

Như được minh họa trong báo cáo của chúng tôi về thế giới mã hoá (tokenization), phạm vi ứng dụng của Ethereum rộng hơn so với các blockchain khác. Tuy nhiên, trọng tâm chính của nó đã chuyển sang các ứng dụng trao đổi và tài chính1, như đã thảo luận trong báo cáo trước đây của chúng tôi về DeFi dựa trên Ethereum.

DeFi bao gồm các dịch vụ giao dịch (phi tập trung) và các ứng dụng tài chính như thị trường vay và cho vay, dịch vụ quản lý tài sản và giải pháp thanh toán.

Biểu đồ 1 – Giá Ether (ETH) tính bằng USD trong năm 2019

Nguồn: CoinMarketCap.

Vào năm 2019, giá của Ether dao động trong phạm vi 100-350 USD, với mức giá trung bình là 173 USD.

Cho đến nay, hầu hết hệ sinh thái tài chính phi tập trung đều được xây dựng trên Ethereum.

Biểu đồ 2 – Người dùng duy nhất (unique user) hàng tháng trong Ethereum DeFi vào năm 2019

Nguồn: DApp Review

Vào năm 2019, số lượng người dùng DeFi duy nhất hàng tháng dao động trong khoảng 40.000 đến 60.000.

Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa số lượng người dùng cho các ứng dụng tài chính (ví dụ: nền tảng cho vay) và dịch vụ giao dịch (tức là nền tảng giao dịch token).

Biểu đồ 3 – Người dùng duy nhất hàng tháng trong Ethereum DeFi: Exchange so với Finance vào năm 2019

Nguồn: DApp Review,

Số lượng người dùng duy nhất hàng tháng là 34.244 user cho các sàn giao dịch phi tập trung và 4.649 cho các ứng dụng tài chính vào tháng 1 năm 20192.

Trong năm 2019, số lượng người dùng DEX đã tăng lên và đạt mức cao nhất là 48.934 vào tháng 8/2019, trước khi giảm trở lại gần mức ban đầu, với 34.033 user được ghi nhận vào tháng 12.

Mặt khác, số lượng người dùng cho các ứng dụng tài chính đã không ngừng tăng lên kể từ tháng Giêng. Vào tháng 8, các ứng dụng này đã đạt được 10 nghìn user hàng tháng và vào tháng 12, tổng số 25.925 user đơn lẻ đã được ghi nhận bằng cách sử dụng các ứng dụng tài chính phi tập trung trên Ethereum.

Biểu đồ 4 – Các hoạt động on-chain DeFi liên quan đến ngành Ethereum DApp dựa trên khối lượng USD

Nguồn: DApp Review

Biểu đồ này đại diện cho tất cả các hoạt động on-chain, có thể bao gồm một số sàn giao dịch không hoàn toàn phi tập trung (ví dụ: IDEX).

Như được minh họa bằng biểu đồ trên, hơn 90% tổng khối lượng on-chain cho DApp dựa trên Ethereum đến từ các ứng dụng liên quan đến DeFi: DeFi đã là động lực tăng trưởng của Ethereum vào năm 2019, từ góc độ người dùng.

Nói tóm lại, Ethereum và DeFi đã trở thành một con quái vật hai đầu, mỗi con dẫn đầu sự tăng trưởng của sự phát triển hơn nữa ở phần còn lại. Đặc điểm chính của các tác động qua lại được xác định trong phần tiếp theo.

2. Khám phá nội tại của Ethereum DeFi

Như được mô tả trong Bảng 1, tổng số người dùng đơn lẻ trên mỗi nền tảng thay đổi rất nhiều trong năm 2019.

Bảng 1 – Số lượng người dùng đơn lẻ trong năm 2019 trên mỗi nền tảng

Nền tảng

Số lượng người dùng

Kyber

35.570

Compound

21.424

Uniswap

19.161

MakerDAO

17.994

Synthetix

10.741

dYdX

3.694

Oasis

3.101

Nuo Network

3.007

Fulcrum

                                                         853

Nguồn: DApp Review,

Kyber là dự án được sử dụng nhiều nhất trong DeFi, với tổng số 35.570 người dùng duy nhất vào năm 2019.

Compound là dự án phổ biến thứ hai trong DeFi và dẫn đầu trong danh mục phụ “tài chính”.

Tuy nhiên, những số liệu này không nhất thiết minh họa việc sử dụng tổng thể của một số tài sản cơ bản được cung cấp bởi một số giao thức. Ví dụ: DAI có thể được sử dụng (ví dụ: giao dịch, thanh toán) mà không cần tương tác với các hợp đồng thông minh MakerDAO. Tương tự, cToken (Compound) và iToken & pToken (Fulcrum) có thể được trao đổi bên ngoài giao thức đã thiết kế. Khi các token này được lưu hành, sẽ cần có một thống kê để theo dõi chặt chẽ các giao dịch hàng ngày trung bình và số lượng địa chỉ đang hoạt động.

2.1 USDC: Đối thủ của DAI

Nền tảng của DeFi, DAI, đồng stablecoin phi tập trung được đúc trong giao thức MakerDAO, đã từng là trung tâm của DeFi.

Tuy nhiên, vào năm 2019, USD Coin (USDC), đồng stablecoin được thế chấp bởi tiền pháp định (fiat) do tập đoàn Center phát hành, đã chính thức trở thành đối thủ của DAI.

Biểu đồ 5 – Diễn biến nguồn cung USDC và SAI / DAI năm 2019

Nguồn: Etherscan.

Như được minh họa trong biểu đồ 5, khoảng cách về tổng nguồn cung giữa USDC và DAI tăng nhanh vào năm 2019, một phần do DAI có tài sản thế chấp duy nhất bị hạn chế bởi giới hạn nguồn cung 100 triệu (đóng vai trò là trần nợ cho hệ sinh thái Maker). Tuy nhiên, giao thức đã bỏ phiếu tăng giới hạn nguồn cung chỉ trong tháng 11, nâng lên 120 triệu. Nguồn cung tăng lần đầu tiên kể từ năm 2018 khi tăng trần từ 50 triệu lên 100 triệu. Trong khi đó, nguồn cung USDC tăng từ 261,3 triệu lên 518,5 triệu trong năm 2019, tăng +98,4%. Trong khi đó, tổng nguồn cung SAI + DAI chỉ tăng +60,4% YoY, từ 69,6 triệu lên 111,6 triệu.

Biểu đồ 6 – Phân tích DAI / SAI tính đến ngày 31/ 12 /2019

Nguồn: Etherscan.

Dựa trên sự tăng trưởng tổng vốn hóa thị trường của USDC, việc sử dụng USDC làm tài sản thế chấp cũng tăng đều đặn trong năm 2019.

Hơn 30 triệu USDC đã được cung cấp riêng cho giao thức Compound, chiếm hơn 25% giá trị của tất cả các DAI/SAI đang lưu hành, tính đến ngày 31/12.

Biểu đồ 7 – Sự phát triển của tổng số USDC bị khóa trong Compound

Nguồn: Compound.

Compound đã thêm hỗ trợ cho USDC vào ngày 23 tháng 5. Số lượng USDC được cung cấp cho giao thức tăng lên nhanh chóng trong suốt tháng 9, với tổng số tiền được gửi đạt trên 30 triệu USDC. Kể từ đó, nền tảng vẫn duy trì ở mức này.

Tuy nhiên, tổng nguồn cung USDC lớn hơn không nhất thiết là lý do duy nhất cho sự phổ biến ngày càng tăng của USDC trong thế giới DeFi.

USDC cũng thể hiện sự ổn định giá cao hơn DAI vào năm 2019, như được minh họa trong biểu đồ bên dưới.

Biểu đồ 8 – Giá giờ chót hàng ngày (daily closing price) của SAI và USDC trong năm 2019

Nguồn: CoinMarketCap.

Cuối cùng, việc khai thác DAI đòi hỏi chi phí vay thay đổi (được trả bằng phí ổn định cho người nắm giữ MKR), trong khi việc khai thác USDC không yêu cầu nhiều hơn các khoản phí nhỏ không đáng kể (từ Centre). Phí ổn định được thảo luận sâu trong tiểu mục 2.3.

2.2 MakerDAO bị thách thức bởi sự tăng trưởng nhiều chữ số trong Compound và Synthetix

Khi nguồn cung DAI tiếp tục tăng (xem tiểu mục 2.1), bản thân Maker cũng thể hiện mức tăng trưởng dương thuần về giá trị tài sản thế chấp của mình.

Biểu đồ 9 – Sự phát triển của tổng giá trị tài sản thế chấp trong MakerDAO (tính bằng USD)

Nguồn: MKR.Tools.

Tổng giá trị của tài sản thế chấp trong MakerDAO đã tăng trong nửa đầu năm 2019, do giá ETH tăng tương ứng. Tương tự, nó đã giảm trong nửa cuối năm 2019. Tuy nhiên, nhiều ETH đã được thêm vào nền tảng và nguồn cung của SAI (và sau đó là SAI + DAI) cũng tăng lên. Kết quả là vào năm 2019, tổng giá trị tài sản thế chấp trong MakerDAO đã tăng từ 249 triệu USD lên 342 triệu USD, tăng +37%. Trong khi đó, vào năm 2019, giá ETH đã giảm -2%.

Tuy nhiên, bất chấp sự tăng trưởng của tổng tài sản thế chấp bị khóa trong MakerDAO, “sự thống trị DeFi” của nó đã giảm vào năm 2019, từ ~ 90% vào tháng 1/2019 xuống dưới 50% vào tháng 12.

Biểu đồ 10 – Sự thống trị trong lịch sử của MakerDAO (theo giá trị của tài sản thế chấp được khóa bằng USD)

Nguồn: DApp Review

Cụ thể, MakerDAO chủ yếu đã bị thách thức vào năm 2019 bởi hai nền tảng: Compound Synthetix.

Biểu đồ 11 – Diễn biến giá trị của tổng tài sản thế chấp bằng Compound (tính bằng USD)

Nguồn: DApp Review,

Giá trị bằng USD của tài sản thế chấp trong Compound đã tăng từ 13,4 triệu USD vào đầu năm lên 104,7 triệu USD vào cuối năm. Điều này thể hiện mức tăng hàng năm là +678%.

Biểu đồ 12 – Diễn biến giá trị của tổng tài sản thế chấp trong Synthetix (tính bằng USD)

Nguồn: DApp Review,

Ấn tượng hơn nữa, tổng giá trị tài sản thế chấp của Synthetix đã chuyển từ 1,6 triệu USD vào ngày 1 tháng 3 lên hơn 160 triệu USD (EOY), do giá SNX, token Synthetic Network tăng lên theo tốc độ.

Cho đến nay, tài sản chính được đúc trong hệ sinh thái Synthetic là sUSD (Synthetic USD), chủ yếu được token SNX hỗ trợ. Tính đến ngày 31/12, nguồn cung rơi vào khoảng 11 triệu.

Tuy nhiên, SNX không có tính thanh khoản cao (dựa trên dữ liệu sổ lệnh) như hai tài sản thế chấp đủ điều kiện trong hệ sinh thái MakerDAO là các loại tiền mã hoá như BAT và ETH. Do đó, vẫn còn phải xem hệ thống sẽ hoạt động như thế nào với sự biến động cao về giá của SNX.

Tuy nhiên, tổng giá trị tài sản thế chấp trong các nền tảng DeFi nhỏ khác cũng tăng đáng kể vào năm 2019 mặc dù giá ETH đang tụt hậu về mặt pháp định (xem biểu đồ 1).

Chúng tôi đã sử dụng các ví dụ về Fulcrum Nuo Network để minh họa xu hướng tổng thể hàng năm.

Biểu đồ 13 – Diễn biến giá trị của tổng tài sản thế chấp bằng Fulcrum / bZx (tính bằng USD)

Nguồn: DApp Review

bZx cho thấy mức tăng trưởng vừa phải nhưng ổn định về tổng giá trị tài sản thế chấp bị khóa trên nền tảng. Chỉ bắt đầu vào tháng 6/2019 mà không có tài sản thế chấp chuyên dụng, giá trị tài sản thế chấp của nó đã nhanh chóng tăng lên hơn 4 triệu USD chỉ trong bảy tháng.

Biểu đồ 14 – Sự phát triển giá trị của tổng tài sản thế chấp trong Nuo Network (tính bằng USD)

Nguồn: DApp Review,

Nuo Network, một nền tảng phi tập trung giao dịch ký quỹ, đã có sự tăng trưởng nhanh chóng về tổng tài sản thế chấp trong sáu tháng đầu tiên, với mức cao nhất là trên 17 triệu vào tháng 7 và 8. Kể từ đó, tổng tài sản thế chấp bị khóa giảm đều đặn, một phần do giá tài sản bị khóa giảm.

2.3 Sự biến động và chênh lệch cao trên thị trường lãi suất DeFi

Bảng 2 – Lãi suất vay và cho vay của Compound đối với các loại tiền mã hóa tính đến ngày 31/12
Tài sản Lãi suất cho vay (APR) Lãi suất vay (APR)
DAI 3,97% 4,16%
USDC 3,93% 9,34%
ETH 0,01% 2,20%
WBTC 0,75% 6,11%
ZRX 0,11% 3,19%
REP 0,01% 2,12%

Nguồn:  LoanScan, Compound.

Theo bảng dưới đây, lãi suất thay đổi đáng kể giữa các tài sản. Ví dụ: 0x token (ZRX), Augur (REP) và Ethereum (ETH) hiển thị lãi suất cho vay trung bình hàng năm thấp nhất. Ngược lại, chỉ ETH và REP có tỷ lệ vay thấp nhất (2,20% và 2,12%) vì mức chênh lệch cao hơn nhiều đối với ZRX. Các stablecoin như DAI và USDC hiển thị lãi suất vay và cho vay lớn nhất.

Phương pháp Ngang bằng lãi suất bảo đảm chỉ ra rằng ETH và các loại tiền mã hoá khác có thể bị định giá thấp hơn.

Mặt khác, đôi khi việc thực hiện các chiến lược giao dịch cụ thể cho ETH và BTC (thông qua WBTC) thậm chí còn thấp hơn so với nhiều sàn giao dịch tập trung (ví dụ: Binance).

Tuy nhiên, tính thanh khoản (độ sâu của sổ lệnh, khối lượng) trên các sàn giao dịch tập trung vẫn cao hơn nhiều so với các sàn giao dịch phi tập trung.

Biểu đồ 15 – Lãi suất vay USDC (%) từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019

Nguồn: LoanScan.

Lãi suất vay trên USDC đã giảm kể từ tháng 6/2019. Trong khi lãi suất dYdX dao động ở các kỳ hạn lớn hơn, lãi suất vay trên USDC hầu như luôn thấp hơn đáng kể so với lãi suất vay trên Compound.

Biểu đồ 16 – Lãi suất cho vay USDC (%) từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019

Nguồn: LoanScan.

Lãi suất cho vay USDC đã giảm dần và đều đặn kể từ tháng 6 năm 2019. Trong khi chênh lệch giữa Compound và dYdX thấp hơn nhiều so với lãi suất vay, lãi suất cho vay dYdX USDC một lần nữa lại cho thấy mức độ biến động cao hơn so với Compound.

Biểu đồ 17 – Lãi suất vay SAI và phí ổn định SAI (%) tính đến ngày 18/11/2019

Nguồn: LoanScan.

Phí ổn định do ban quản trị MakerDAO đặt ra hầu hết đều cao hơn lãi suất vay của thị trường trên Compound và dYdX, với lãi suất vay của Compound liên tục thấp hơn so với phí ổn định cho đến giữa tháng 9.

Trong khi đó, dYdX cho thấy lãi suất vay tăng đột biến hơn do công thức lãi suất nhạy cảm hơn.

Phần lãi phí ổn định này có thể được giải thích theo một số cách. Thứ nhất, tỷ lệ phí ổn định được đưa ra để bỏ phiếu định kỳ (cuộc bỏ phiếu quản trị hàng tuần), trong khi lãi suất trên Compound và dYdX luôn tồn tại và phản ánh động lực thị trường theo thời gian thực. Do đó, người dùng phải định giá theo sự biến động mà họ có thể phải đối mặt trên các pool cho vay mở. Ngoài ra, khi ngày càng có nhiều nền tảng bảo hiểm hợp đồng thông minh như Nexus Mutual và các giao thức phái sinh như Giao thức UMA phát triển thì người dùng có thể có nhiều lựa chọn hơn để định giá chính xác rủi ro này trong tương lai.

Tuy nhiên, khi sự ra mắt của DAI đa thế chấp (MCD) đến gần, phí ổn định nhanh chóng giảm xuống dưới tỷ giá mở trên Compound và dYdX.

Biểu đồ 18 – Lãi suất cho vay SAI (%) tính đến ngày 18/11/2019

Nguồn: LoanScan.

Hơn nữa, tương tự như những cơ hội được mô tả trong báo cáo trước đây của chúng tôi, cơ chế này cũng tạo ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Cụ thể, chủ sở hữu đồng ETH có thể vay DAI từ dYdX và gửi nó để kiếm Dai Savings Rate (DSR) (ví dụ: thông qua Oasis), cao hơn lãi suất vay.

Biểu đồ 19 –  Dai Savings Rate (DSR) và lãi suất vay dYdX DAI tính từ tháng 11/2019

Nguồn: LoanScan.\

Dù DeFi tăng về phạm vi thì quy mô thị trường của nó vẫn nhỏ và do đó, động thái lãi suất DeFi phụ thuộc nhiều vào các yếu tố cụ thể của nền tảng (ví dụ: môi trường thị trường vay và cho vay khác nhau, cấu trúc phí, v.v.).

2.4 Sự phát triển của “2.0 trao đổi phi tập trung”

Vào năm 2019, nhiều sàn giao dịch phi tập trung đã thể hiện sự tăng trưởng nhanh chóng về khối lượng hàng ngày.

Biểu đồ 20 – Khối lượng giao dịch hàng ngày của Kyber (tính theo USD)

Nguồn: Kyber.

Kyber đã cho thấy khối lượng của mình tăng lên trong năm 2019, với mức cao nhất vào tháng 6-7 và vào cuối tháng 11 (khối lượng hàng ngày tăng đột biến là 7 triệu USD).

Bên cạnh, nền tảng này cũng tăng trưởng nhanh chóng về giá trị của tổng tài sản thế chấp bị khóa. Tính đến ngày 1/1/2019, Kyber có trị giá khoảng nửa triệu USD. Vào cuối năm 2019, tổng giá trị bị khóa là ~ 3,4 triệu USD.

Biểu đồ 21 – Tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của các DEX dựa trên giao thức 0x (tính bằng USD)

Nguồn:  0XTracker.

Đáng chú ý, 0XProtocol-DEX bao gồm Raday Relay, DDEX, imToken (ex-TokenIon), Paradex DeversiFi3. Khối lượng giao dịch tổng hợp của các DEX dựa trên 0XProtocol đã tăng lên kể từ đầu năm 2019. Vào năm 2019, chúng hiển thị tổng khối lượng trung bình hàng ngày là 702 nghìn USD.

Biểu đồ 22 – Khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap trong năm 2019 (tính bằng USD)

Nguồn: DApp Review.

Uniswap cũng có mức tăng trưởng ấn tượng về giá trị tổng tài sản thế chấp bị khóa. Tính đến ngày 1/1/2019, Uniswap có trị giá khoảng nửa triệu USD. Vào cuối năm 2019, tổng giá trị bị khóa là ~28 triệu USD.

Bất chấp mô hình tăng trưởng ấn tượng trong năm 2019, Uniswap và Kyber vẫn được xếp hạng sau Oasis (do Maker vận hành) và IDEX (yêu cầu KYC), hai trong số các DEX Ethereum lâu đời nhất, về khối lượng hàng năm.

Bảng 3 – Khối lượng hàng năm trên DEX dựa trên Ethereum (tính bằng USD)

Tên Khối lượng hàng năm (USD)
IDEX* 853 triệu
Oasis 498 triệu
Uniswap 390 triệu
Kyber 388 triệu
0XProtocol DEXs 256 triệu

Nguồn:  DApp Review, Dune Analytics. * IDEX yêu cầu KYC

Mặc dù Ethereum là nền tảng chính cho các nhà xây dựng DeFi, các nhà phát triển blockchain “không phải Ethereum” cũng đã và đang làm việc trên các ứng dụng và giao thức DeFi.

3. DeFi thay thế (Alt-DeFi): ngoài không đồng nhất thì độ trễ là yếu tố chủ chốt

Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá “Alt-DeFi”: không gian DeFi thay thế, bên ngoài Ethereum. Các ứng dụng Alt-DeFi chạy trên nhiều blockchain khác nhau như EOS, Binance Chain, Bitcoin, Cosmos, v.v.

Về trạng thái hiện tại của DeFi’s Bitcoin, ứng dụng chính liên quan đến thanh toán.

Cụ thể, các giải pháp đã được phát triển để cải thiện khả năng mở rộng của Bitcoin cho các khoản thanh toán nhỏ. Ví dụ nổi bật nhất trong số đó là Lightning Network, hoạt động như một lớp thứ hai cho Bitcoin.

Biểu đồ 23 – Tăng trưởng công suất Lightning Network hàng ngày tính bằng BTC (trục trái) và USD (trục phải)

Khó có thể ước tính dữ liệu chính xác cho Lightning Network. Tuy nhiên, việc áp dụng nó có thể vẫn còn yếu so với tổng dung lượng vào khoảng 854 BTC (tức là 6,2 triệu USD) vào ngày 31/12. Cho đến nay, chỉ có một sàn giao dịch quan trọng (Bitfinex) đã sử dụng Lightning Network để gửi và rút Bitcoin.

Mặt khác, EOS cũng được dành nhiều sự quan tâm từ những người tham gia thị trường. Trước hết, EOSREX, nền tảng vay và cho vay tài nguyên máy tính trong hệ sinh thái EOS, đã được ra mắt vào tháng 4.

Biểu đồ 24 – Diễn biến REX của EOS hàng ngày về số tiền bị khóa trong EOS

Nguồn: Binance Research, DApp Review.

Kể từ khi thành lập, ứng dụng này đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong các tài nguyên được cung cấp cho nền tảng. Tuy nhiên, có sự mất cân đối đáng kể trong động lực cung/cầu do nguồn lực cho vay nhiều hơn vay.

Tuy nhiên, trong quý 4, tổng lượng EOS được cung cấp đã giảm từ mức cao nhất trên 105 triệu EOS xuống 75,6 triệu (tính đến ngày 31/12).

Hơn nữa, trong khi Kyber Network cực kỳ phổ biến trong Ethereum, đội ngũ phát triển cũng đã triển khai thêm KyberSwap dựa trên Ethereum trên các blockchain khác:

Tương tự, sự thành công của cả MakerDAO  và Compound trên Ethereum cũng dẫn đến việc tạo ra các nền tảng tương tự trên các blockchain cạnh tranh khác.

Trong hệ sinh thái EOS, Giao thức Equilibrium hoạt động theo cách tương tự như MakerDAO. Đối tác của DAI được gọi là EOSDT và tài sản thế chấp đủ điều kiện là đồng EOS. Tuy nhiên, yêu cầu thế chấp của Equilibrium được đặt ở mức 130%, thấp hơn một chút so với 150% của Maker.

Biểu đồ 25 – Sự phát triển tổng tài sản thế chấp của EOSDT (được tính bằng EOS)

Nguồn: DApp Review

Kể từ khi ngày được tạo ra, nó đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể. Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản thế chấp bị khóa ước tính trị giá hơn 4 triệu EOS. Tuy nhiên, tổng vốn hóa thị trường vẫn tương đối nhỏ, khoảng 1,8 triệu EOSDT.

Tương tự, Acueos là một triển khai EOS của giao thức Compound nhưng chưa được sử dụng rộng rãi dưới dạng Compound (được minh họa bằng biểu đồ bên dưới).

Biểu đồ 26 – Số lượng người dùng duy nhất hàng ngày của Acueos và Compound tính từ 10/2019 (log)

Nguồn: DApp Review

Hơn nữa, Cosmos cũng sở hữu một dự án tương tự (với tư cách là Maker), tập trung vào các stablecoin được hỗ trợ bởi tiền mã hoá: Kava. Vào ngày 23/10, Kava đã gây quỹ thành công trên Binance Launchpad.

Trong khi đó, NEO cũng có dự án giống MakerDAO tương tự của riêng mình có tên là Alchemint, nơi các SDUSD được đúc bằng cách thế chấp NEO. Tính từ 31/12/2019, chưa đến 60.00 SDUSD  được phát hành trong nền tảng Alchemint.

PEG Network cũng ra mắt hợp đồng thông minh nợ có thế chấp theo phong cách MakerDAO của riêng mình, cho phép người dùng in USDB dựa trên tiền gửi Bancor Token (BNT, có sẵn trên cả chuỗi Ethereum và EOS).

Ngoài ra, cần lưu ý rằng nhiều sàn giao dịch phi tập trung truyền thống tồn tại trên nhiều blockchain như Binance Chain (Binance DEX), NEO (ví dụ: Switcheo), EOS (ví dụ: NewDEX) và Tron (ví dụ: PoloniDEX).

Biểu đồ 27 – Khối lượng hàng ngày trên Binance DEX (tính bằng triệu USD kể từ khi thành lập)

Nguồn: DApp Review

Ví dụ: Binance DEX ra mắt vào 23/3/2019. Kể từ tháng 6 năm 2019, khối lượng trung bình hàng ngày của nó hầu như đã giảm và vẫn duy trì hơn 1 triệu USD trong hầu hết năm. Tổng cộng, Binance DEX đã hiển thị tổng khối lượng 755 triệu USD trong chín tháng đầu tiên.

Switcheo cung cấp một sàn giao dịch phi tập trung trên NEO và Ethereum, với khả năng tương tác đầy đủ trên hai blockchain.

Biểu đồ 28 – Khối lượng hàng ngày của Switcheo trên NEO / Ethereum (tính bằng USD)

Nguồn: DApp Review, CoinGecko

Vào năm 2019, Switcheo đã hiển thị tổng khối lượng hàng năm là 49,5 triệu USD.

Các sàn giao dịch khác, với khả năng tương tác cross-chain, bao gồm Bancor Network (EOS / Ethereum) và các dự án khác đang được phát triển như Thorchain, đã thực hiện IDO đồng tiền riêng của mình trên Binance DEX

Ngoài các ứng dụng DeFi có khả năng tương tác blockchain khác, Loom Network đã và đang làm việc để đưa DeFi vào các blockchain thay thế, thị trường lớn, blockchain, chẳng hạn như Tron và Binance Chain.

4. Nghịch lý của DeFi và quan điểm của năm 2020

4.1DeFi: một hệ sinh thái nhỏ nhưng năng động

Mặc dù DeFi chỉ đại diện cho một phân khúc nhỏ của ngành công nghiệp tiền mã hoá, nhưng nó là một trong những lĩnh vực sôi động nhất.

Biểu đồ 29 – Sự phát triển của tổng số người dùng duy nhất hàng ngày trong DeFi dựa trên Ethereum

Nguồn: DApp Review

Trung bình, các nền tảng DeFi dựa trên Ethereum hiển thị số lượng người dùng hàng ngày duy nhất là 3456 user vào năm 2019.

Biểu đồ 30 – Số lượng dự án DeFi đang hoạt động (dự án có hơn 50 user duy nhất hàng ngày)

Nguồn: DApp Review

Số lượng các dự án đang hoạt động, được định nghĩa là các dự án có hơn 50 người dùng duy nhất hàng ngày, tăng gần gấp đôi so với năm 2019. Tuy nhiên, con số này vẫn nhỏ, về số lượng tuyệt đối, vì có ít hơn 20 dự án đang được sử dụng.

Hơn nữa, trong chính không gian tiền mã hoá, DeFi vẫn còn nhỏ. Ví dụ, tổng tài sản thế chấp bị khóa trong việc staking đáng kể hơn nhiều, trị giá ~6 tỷ USD, lớn hơn năm lần so với tổng tài sản thế chấp trong DeFi.

Cuối cùng, quy mô của DeFi vẫn không đáng kể so với thị trường thu nhập cố định (truyền thống). Các ước tính gần đây về tổng phạm vi thị trường nợ là ~250 nghìn tỷ USD4 trong năm 2019. Riêng tại Hoa Kỳ, các khoản cho vay tiêu dùng ước tính đạt ~1,6 nghìn tỷ USD5 vào năm 2019.

4.2 Sự phát triển của staking

Không giống như cho vay, staking được tiến hành ở cấp độ giao thức nơi người dùng khóa tiền để bảo mật mạng và sau đó kiếm được phần thưởng staking. Điều này được thảo luận sâu trong báo cáo của chúng tôi về Sự trỗi dậy của Staking.

Biểu đồ 31 – Lợi suất kỳ vọng (%) cho các tài sản được hỗ trợ staking trên Binance.com

Nguồn: Binance.com.

Vì việc staking được tiến hành ở lớp đầu tiên của blockchain, nên bất kỳ chủ sở hữu đồng tiền hợp lý nào cũng phải tin tưởng vào giao thức staking. Do đó, chúng tôi mong đợi nhận thức ngày càng tăng trong việc staking và nhiều nhà đầu tư dài hạn hơn tham gia vào quản trị on-chain cũng như các hoạt động khác. Tính đến ngày 31/12, theo StakingRewards.com, vốn hóa thị trường tích lũy bị khóa trong các giao thức staking ước tính là 6 tỷ USD. Con số này sẽ tăng lên đáng kể vào năm 2020 khi nhiều giao thức dựa trên staking khởi chạy trên các mạng chính của chúng và Ethereum chuyển từ PoW sang PoS.

Tuy nhiên, hoạt động cho vay có thể làm mất khả năng staking, do hứa hẹn về lãi suất cho vay cao hơn. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/12, các khoản tiền bị khóa trong DeFi được ước tính trị giá ~670 triệu USD cho Ethereum và ~200 triệu USD cho EOS (chủ yếu từ EOSREX).

Chúng tôi cũng mong đợi sự hợp nhất đối với các dịch vụ staking lớn được cung cấp bởi cả hai sàn giao dịch tiền mã hoá như Binance (tức là Binance Staking), Coinbase (ví dụ: Tezos) và các dịch vụ staking của KuCoin) và các nhà cung cấp chuyên dụng. Liệu Staking có dẫn đến tập trung hóa thông qua quy mô kinh tế không?

Tuy nhiên, như được đề cập trong báo cáo thể chế gần đây của chúng tôi, theo các nhà đầu tư lớn và tổ chức nhận định staking vẫn chưa phải là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng cho ngành công nghiệp tiền mã hoá. Liệu sự ra mắt dự kiến của chuỗi beacon của Ethereum có làm rung chuyển ngành công nghiệp này?

4.3 DeFi dựa trên Ethereum

Vào năm 2020, chúng tôi mong đợi một số xu hướng liên quan đến DeFi dựa trên Ethereum:

 • Kết thúc sự thống trị của Maker: chúng tôi dự kiến Compound sẽ tiếp quản Maker vào năm 2020, theo cả số lượng và số lượng bị khóa. Hơn nữa, Synthetix có thể cũng sẽ thách thức Maker vì nó cho phép linh hoạt hơn về những nội dung mà Synths có thể được neo vào (ví dụ: Silver Ounce / sXAG hoặc BNB / iBNB nghịch đảo). Tuy nhiên, tài sản thế chấp được sử dụng trong Synthetix vẫn bị ràng buộc với một tài sản (SNX) không có tính thanh khoản, điều này làm dấy lên lo ngại. Trong khi đó, tất cả các tài sản đủ điều kiện làm tài sản thế chấp trong Maker đều rất thanh khoản (ETH và BAT).
 • Tích hợp DSR của Maker: mặc dù chúng tôi cho rằng sự thống trị của MakerDAO có thể sẽ bị thách thức, nhưng nó vẫn sẽ là trọng tâm trong ngành DeFi. Trong khi việc bổ sung tài sản thế chấp mới (ví dụ: BAT) thu được phần lớn lãi suất, thì Dai Savings Rate (DSR) có thể sẽ trở thành một trong những tỷ lệ quan trọng nhất trong không gian DeFi. Ví dụ: Fulcrum đã tích hợp DSR vào nền tảng của nó. Các sở giao dịch niêm yết DAI để giao dịch, cũng sẽ tiếp tục tích hợp  Dai Savings Rate vào các sàn giao dịch.
 • Sự xuất hiện của các giải pháp thế chấp ít hoặc thậm chí ít được thế chấp: như đã thảo luận trong báo cáo đầu tiên của chúng tôi về DeFi, việc thế chấp vượt mức không giúp ích gì cho những người chưa có tài khoản ngân hàng. Các giải pháp mới đang được xem xét, chẳng hạn như so thu hồi quỹ xã hội, chấm điểm tín dụng, zero-knowledge proof, và DAO thị trường tín dụng. Chúng tôi cũng mong đợi việc sử dụng thêm giá trị thời gian của mối quan hệ tiền tệ giúp cho phép người dùng vay với hứa hẹn về dòng tiền dự kiến trong tương lai. Các thử nghiệm với Sablier có thể mở đường cho các giao thức chuyên dụng. Vào đầu năm 2020, Aave (LEND) sẽ chuyển các thị trường cho vay của mình sang mainnet, từ việc triển khai testnet hiện tại, bao gồm cả các khoản vay nhanh không tập trung.
 • Ra mắt các sản phẩm phái sinh DeFi trên mainnet Ethereum: Giao thức Convexity và các nền tảng khác (ví dụ: Giao thức UMA) có khả năng mang lại cơ hội giao dịch mới cho không gian DeFi. Tuy nhiên, vẫn còn hoài nghi về cách quản lý rủi ro và phần thưởng từ quan điểm của nhà bao tiêu (underwriter). Hơn nữa, các giải pháp phòng ngừa rủi ro giá DAI6, như SwanDai, cũng có khả năng được triển khai trên mainnet.
 • Tether USD (USDT): Sau khi chuyển một lượng lớn nguồn cung lưu hành sang Ethereum, có khả năng Tether USD sẽ được tích hợp trong tương lai gần vào một số giao thức DeFi vào năm 2020. Ví dụ: Tether USD sẽ được đưa vào giao thức Compound.
 • Sự phát triển của các giải pháp “one-stop” (tất cả trong 1): các nền tảng như Zerion InstaDApp hướng tới mục đích cung cấp trải nghiệm người dùng vượt trội và giúp việc sử dụng DeFi dễ dàng hơn. Cụ thể, các giao diện người dùng đơn lẻ này cho phép tương tác với nhiều nền tảng khác nhau. Ngoài ra, các công ty tổng hợp giao thức như DeFiZap Dex.ag cũng sẽ có được sức hút vì chúng thường cho phép người dùng giảm thiểu phí gas và phòng ngừa rủi ro theo nền tảng cụ thể.

4.4 Mở rộng Alt-DeFi

Theo như không gian DeFi không thuộc Ethereum, chúng tôi mong đợi một số phát triển từ quan điểm của các blockchain khác như:

 • Bitcoin (BTC) có thể đóng một vai trò quan trọng hơn trong DeFi, cả trên Ethereum và như một giải pháp độc lập.
  • BTC làm tài sản thế chấp: Bitcoin, tài sản tiền mã hoá lớn nhất theo vốn hóa thị trường, có khả năng được thêm vào làm tài sản thế chấp trong MakerDAO (ví dụ: tBTC, WBTC) và tiếp tục thu hút sự chấp nhận trong các ứng dụng DeFi dựa trên Ethereum đã được thiết lập. SODA cũng cho phép vay token ERC-20 với BTC làm tài sản thế chấp.
  • Side-chain BTC: DeFi trên các sidechain Bitcoin cũng có khả năng thu hút nhiều sự chú ý hơn và tiếp tục được khám phá. Các sáng kiến như Money On Chain cũng phục vụ cho mục đích này.
 • Binance Chain: Nhờ có BEP-3, DeFi trên Binance Chain có khả năng thu hút sự chú ý từ những người tham gia tiền mã hoá. Các sáng kiến ban đầu từ Loom Network minh họa sự hấp dẫn ngày càng tăng từ các cộng tác viên bên thứ ba7.
 • EOS: sự hợp lực lớn hơn với Ethereum (ví dụ: Bancor, Kyber) sẽ xảy ra. Hơn nữa, như đã thảo luận trong phần trước, hệ sinh thái DeFi của riêng nó đang được phát triển.
 • NEO: NEO có SDUSD, được đúc trong hệ sinh thái Alchemint và sàn giao dịch Switcheo hoạt động trên cả blockchain ETH và NEO. Chúng tôi hy vọng các giải pháp DeFi bổ sung sẽ được triển khai vào năm 2020.
 • Cosmos: Kava dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2020, có thể đánh dấu sự ra đời của stablecoin được hỗ trợ bằng tiền mã hoá phi tập trung đầu tiên của Cosmos. Kava có kế hoạch bao gồm các tài sản thế chấp như XRP và BNB.
 • Tezos: DeFi đã được đặc biệt thêm vào tháng 9 năm 2019 vào RFP mới cho các khoản tài trợ hệ sinh thái của nền tảng Tezos.
 • Algorand: Algorand đã đưa ra một tuyên bố vào tháng 11 năm 2019, trong đó đề cập cụ thể mối quan tâm đến “phong trào DeFi”.
 • TomoChain: với sự ra mắt của TomoX TomoBridge mở rộng (cross-chain swap), có thể thấy các dự án mới đang được phát triển.
 • Tron: trong khi các sáng kiến từ Loom có thể chuyển từ MakerDAO sang Tron, các sàn giao dịch phi tập trung (ví dụ: PoloniDEX, Zethyr) là một trong những ứng dụng DeFi lớn nhất trên Tron.
 • Waves: sự kiện thường niên gần đây của nó tập trung gần như hoàn toàn vào các ứng dụng DeFi. Việc công bố Gravity Hub, một dịch vụ tương tác cross-chain, có khả năng đưa một số DeFi vào hệ sinh thái Waves.
 • Ontology: được hỗ trợ bởi việc bổ sung PAX vào mạng lưới của mình, ra đời với mục đích phát triển các trường hợp sử dụng DeFi trên chuỗi của mình, như đã được công bố vào tháng 8 năm 2019.

Mặc dù không gian Alt-DeFi có thể sẽ phát triển vào năm 2020, nhưng vẫn còn phải xem liệu một số lượng đáng kể người dùng đã sẵn sàng sử dụng các dịch vụ này hay không.

4.5 Tổng kết

Không thể thảo luận được tất cả các nền tảng và giao thức trong cùng một báo cáo, vì phạm vi của ngành này quá rộng. Ví dụ: các nền tảng quản lý nội dung (như Set Protocol Melon) và trình chuyển tiếp (như Loopring) chưa được đưa vào thảo luận.

Chúng tôi hy vọng DeFi sẽ thu hút thêm nhiều sự quan tâm từ những người tham gia trong ngành. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, các trường hợp sử dụng hầu như vẫn bị giới hạn trong cộng đồng tiền mã hoá.

Hơn nữa, báo cáo này đã bổ sung các ứng dụng trao đổi phi tập trung như một phần của DeFi, nhưng phạm vi của DEX thường mở rộng ra ngoài thế giới duy nhất của DeFi.

Khi một số thách thức về kỹ thuật và pháp lý được giải quyết, chúng tôi kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc trong ngành tài chính phi tập trung, có khả năng thu hút các cá nhân và nguồn vốn vượt ra ngoài phạm vi của ngành tiền mã hoá hiện tại.

Sự phát triển nhanh chóng của DeFi đã dẫn đến việc hình thành một cộng đồng toàn cầu năng động và sáng tạo, xây dựng những block đầu tiên thách thức các nền tảng tài chính truyền thống. Thế giới đã sẵn sàng cho trạng thái không biên giới của DeFi chưa?

Facebook | Twitter| LinkedIn | Website | Telegram

Lastnews